300 TL ve üzeri alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO

Aydınlatma Metni

Öz Köyüm Zeytincilik Aydınlatma Metni


Öncelikle, ÖZ KÖYÜM ZEYTİNCİLİK’i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

    İşbu Müşteri Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KAAN KÖKTEN ÖZ KÖYÜM ZEYTİNCİLİK GIDA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ÖZ KÖYÜM/ŞİRKET”) tarafından hazırlanmıştır.

    İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde Öz Köyüm Zeytincilik tarafından her zaman güncellenebilir. Öz Köyüm Zeytincilik olarak kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgi metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Yine güncellemeler doğrultusunda VERBİS Sicil bilgilerimizi de düzenli olarak kontrol etmekteyiz.

    Bu “Aydınlatma Metni” verinizin asıl sahibi olarak size yani daha geniş anlatımla satış mağazalarımızdan perakende ve/veya toptan zeytinyağı ve zeytin ürünleri satın alan müşteriler ile web sitemiz ile aracı e-ticaret platformları üzerinden e-ticaret yoluyla ürün satın alan müşterilerimize (potansiyeller de dahil) bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. 

    Kişisel/Özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

    Yine bu Aydınlatma Metnini çağrı merkezimizden sesli kayıt şeklinde dinleyebilirsiniz. 

    Şirketimiz, sizlere vereceği satış/e-satış hizmetleri kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ÖZ KÖYÜM ZEYTİNCİLİK belirli kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda işlemektedir. 

    Aydınlatma Metni; mevzuatta yer alan düzenlemelere göre “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği Gerçek/Tüzel Kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. Biz de ÖZ KÖYÜM ZEYTİNCİLİK olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. Yine bu Aydınlatma Metnini çağrı merkezimizden sesli kayıt şeklinde dinleyebilirsiniz. 

    Konu hakkında daha fazla bilgi alabilmek ve KVKK alanındaki taleplerinizi iletmek için bizleri +90 266 412 59 69 numaralı telefon üzerinden arayarak yahut bilgi@ozkoyum.com adresi üzerinden elektronik posta ile yetkililerimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.


A-Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri Sorumlusu: Kaan Kökten Öz Köyüm Zeytincilik Gıda Turizm İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 

MERSİS No: 3322603218000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 3401

Müşteri Hizmetleri: +90 530 263 98 96

Genel Merkez Telefon: +90 266 412 59 69

Adres: Mahkeme Mah. Yunak Cad. No:8 Burhaniye/Balıkesir

İnternet Sitesi: https://www.ozkoyum.com

Sorularınız için: bilgi@ozkoyum.com

Genel Müdür: Kaan KÖKTEN

İrtibat Kişisi: Kaan KÖKTEN


B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

    Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. 

    İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle ilgili diğer mevzuat ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir. Bu kapsamda kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz: E-ticaret yöntemi yaygın olmak üzere toptan ve perakende ürün satış hizmetlerinin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

    Yine işbu Aydınlatma Politikası ve müşterilerimizden ayrıca aldığımız açık rıza beyanları doğrultusunda anonimleştirme, mozaikleme gibi yöntemlerle Öz Köyüm Zeytincilik’in kurumsal istikrarı, menfaatleri, reklam ve tanıtım amaçlarıyla müşterilerimizin satış bilgileri kullanılabilmektedir. 

    Söz konusu kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak saklanacak, bu süre sona erdiğinde imha/yok edilecektir. 


C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

    Öz Köyüm Zeytincilik, bünyesinde bulunan kişisel verilerin aktarılması hususunda tüm süreç boyunca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bu doğrultuda 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

    E-ticaret ve sair mevzuat çerçevesinde belirli kişisel verileriniz; beraber çalıştığımız kargo şirketleri ve bankalar başta olmak üzere satın aldığınız ürünün size sağlam bir şekilde teslim edilebilmesi ve alıcı olarak ücret ödeme yükümlülüğünüzün temin edilebilmesi amaçlarıyla hizmet alınan kargo ve bankalara amaçla bağlı bir şekilde, ölçülü olarak ve tüm güvenlik önlemleri alınarak aktarılabilmektedir. 

    Yine Öz Köyüm Zeytincilik olarak çalışanlarımız ve müşterilerimizin belirli kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili resmi organları ile (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu) paylaşabilmekteyiz. 

    Veri aktarımı sadece yurt içi kurum, kuruluş ve kişilerine yapılmakta olup yurt dışından ürün sipariş eden müşterilerimizin verileri dahil yurt dışına veri aktarımı yapılmamaktadır. Yurt dışına gönderim yaptığımız kargo firmaları da ulusal ölçekli olup, Şirketimiz bünyesinde bulunan kişisel veriler sistematik olarak hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamalıdır. 

    Yetkili kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için Öz Köyüm Zeytincilik bünyesinde gerekli tüm idari, teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan kurum, kuruluş ve üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Öz Köyüm Zeytincilik sorumlu değildir.


D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Kişisel verileriniz Öz Köyüm Zeytincilik olarak tarafımızdan otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevirim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır. 

    Ticari faaliyetlerimizde yaygın olarak işlediğimiz kişisel verilerin önemli bir kısmı ürün satış sözleşmesinin kurulabilmesi için müşterilerimizin açık rızaları doğrultusunda aldığımız verilerden oluşmakta olup; bunlar ekseriyette internet sitemiz üzerinden yapılan alışverişler kapsamında üyelerimizin hesaplarına kendi rızaları ile girdiği kişisel verilerden oluşmaktadır. Elden satış yaptığımız müşterilerimiz ise yasal yükümlülüğümüz kapsamında fatura/makbuz kesme işlemlerinde belirli kişisel verilerini bizimle paylaşmaktadır. 

    Yine satış sürecinin ödeme kısmında tarafımızca ulaşılan banka ve kredi kartı bilgileri de sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi için zorunlu bir unsur olup; mali konulara ilişkin yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için de zaruridir.

   Satış işlemleri dışında Şirketimiz İnsan Kaynakları birimi ve Genel Müdürlükçe yapılan personel özlük işlemleri, Şirketin ana faaliyet konusu dışındaki sözleşmelerinde de açık rıza ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zaruri hallerden faydalanarak kişisel veriler işlenmekte yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle ödemeler için bankalara gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır. 

    Ezcümle, kişisel verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece e-ticaret ve ürün satış faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.


E-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Öz Köyüm Zeytincilik, başta 6698 sayılı Kanun ve Veri Koruma Hukuku alanındaki ikincil düzenlemeler ışığında amaçla bağlı şekilde ve ölçülü olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları genel olarak; Öz Köyüm Zeytincilik olarak en başta mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi (personel özlük dosyası tutma, sigorta, maaş, vergi, fatura, ürün teslim, iade alma vb.) yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir. Yine şirketimizden ürün almanız ve/veya başka sebeplerle şirketimiz ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün satın alma hizmetini sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde çalışanlarımız üzerinden sizin için iletişim/hizmet kalitesini artırmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza SMS veya ticari elektronik ileti göndermektir. 

Öz Köyüm Zeytincilik olarak faaliyetlerimizin önemli bir kısmını dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiğimiz için, müşteri adaylarımızca açık rıza gösterilen ve alenileştirilen veriler tarafımızca özellikle reklam, tanıtım, pazarlama amaçlarıyla da işlenmektedir. 

Her halde Şirketimize mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.


F-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

  • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
  • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  • ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
  • d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  • e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  • g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
  • ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, yukarıda bilgileri verilen iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.


G-Kişisel Verilerinizin Saklama ve İmha Koşulları

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz https://www.ozkoyum.com/ internet sitesinde yer alan ‘Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler boyunca saklanmakta, süre sonunda ise anonim hale getirilmekte veya yok edilmektedir.